/درباره ما

معرفی اتمسفر

 
شرکت اتمسفر در مساحتی حدود 80000 متر مربع در کیلومتر 26 جاده مخصوص کرج و در منطقه گرمدره مابین جاده مخصوص و اتوبان تهران کرج واقع شده است و هم اکنون با 250 پرسنل در سه واحد نیروگاهی، ریخته گری و تهویه فعال میباشد .
از سال 1368 تا 1376 به اجرای پروژه نیروگاه شهید رجایی مشغول بوده است که اجرای این فرایند با زیان شدید همراه بوده و به شرکت نیمه دولتی مبدل شده است  
در 1383 به منظور خروج از ماده 141 کاهش سرمایه 94.734 میلیون ریال(90% سرمایه کل )
در 1384 افزایش سرمایه توسط بانک ملی به منظور بازپرداخت تسهیلات به مبلغ 105.260 میلیون ریال (تبدیل سهم بانک ملی به 97% )
در 1378 لغو پذیرش در بورس 
میزان سرمایه فعلی 115.786 میلیون ریال 
تا سال 73 تمامی ماشین آلات مربوط بهریخته گری چدن – 
      ریخته گری آلومینیوم-تولید مبدل های نیروگاهی و فن کویل های اداری 
      و خانگی – ماشین کاری اتصالات چدنی آب بطور کامل و با وسواس خاصی 
       خریداری شده است و مطابق پروژه های دریافتی راه اندازی میگردیده است. 
بعضی از خطوط و ماشین آلات آن – عمدتا بعد از سال 1378 – مازاد تشخیص داده شده و 
        فروخته شده است از قبیل خط تولید ماسه چراغی که از مواد اولیه مورد نیاز ریخته گری میباشد و 
      خریدار خط در حال حاضرتنها تولید کننده داخلی میباشد 
بعضی از ماشین آلات و خطوط تولید تا تیرماه 1397 نصب هم نشده بود از قبیل دستگاه های ماشین کاری اتصالات چدنی
بعضا ماشین آلاتی در خطوط مشاهده میشود که با وجود محدود بودن آن بعد از راه اندازی اولیه مدتهاست که بلا استفاده مانده است از قبیل دستگاه شات– کوره انیل - دستگاه های ماهیچه گیری (هاتینگر) و هات باکس (تبدیل ماسه معمولی و رزین به ماسه چراغی ) خطوط ریخته گری که با توجه به شروع پروژه تولید اتصالات چدنی آب این دستگاه بعضا راه اندازی و مابقی در برنامه راه اندازی قرار گرفته است.
 

لوگو سفید

ساخت و ارائه تجهیزات و قطعات در سطح و ترازهای بین المللی درجهت تامین نیاز مشتریان با استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل درون سازمانی و همچنین استفاده از ظرفیت تامین کنندگان بیرون از سازمان درقالب ایجاد شبکه تولیدی