/اخبار

ایزو 9001

با تکیه بر تلاش های هوشمندانه و مستمر در راستای اعتلای فرهنگ کیفیت، گام های مؤثری در دستیابی به اهداف و آرمان های متعالی کارخانه در راستای ارتقای کیفیت خدمت رسانی به ایران اسلامی را در صدر وظایف خود قرار داده ایم و موفق به تدوین استاندارد ایزو9001 توسط کمیته فنی ISO/ TC 176/SC2 شده ایم.

مراسم معارفه جناب آقای مدنی مدیر عامل جدید مجموع کارخانجات تولیدی و صنعتی اتمسفر

6
5
4
3
2
1

بارگیری کولینگ کمکی نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله کشور عراق (کارخانجات تولیدی و صنعتی اتمسفر)

9
8
7
6
5
4
3
2
1
10

بازدید مدیر عامل از مجموعه کارخانجات تولیدی و صنعتی اتمسفر

4
4
3
3
2
2
1
1

برگزاری جلسات روزانه پروژه های نیروگاهی (رومیله 2)